Usunięcie informacji z BIK-u

Jeśli czytasz ten artykuł to zapewne borykasz się z problemem wpisu w BIK tj. Biurze Informacji Kredytowej lub z jego usunięciem.

Każdy kto zaciągnął kredyt, pożyczkę w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej współpracującej z BIK, powinien mieć świadomość, że jego dane automatycznie zostają wpisane do rejestru BIK co do kwoty pobranego kredytu, okresu na jaki został zaciągnięty czy regularności spłaty.

W ten sposób można sprawdzić wiarygodność osoby, która ubiega się o kredyt oraz przeanalizować jej dotychczasowe wywiązywanie się z deklaracji finansowych. Jednocześnie, gdy jesteś w gronie osób wpisanych do BIK, nie musisz obawiać się, że Twoje dane będą dostępne dla niepowołanych do tego osób.

Czytaj więcej „Usunięcie informacji z BIK-u”