W jaki sposób uzyskać informację o sobie z BIK bezpłatnie?

Żyjemy w świecie, w którym wielu z nas ubiega się o różnego rodzaju większe bądź mniejsze kredyty. Zanim jednak na nasze konto spłynie wymarzona suma, musimy potwierdzić, że jesteśmy zdolni spłacić kwotę, o którą się ubiegamy. W tym celu przydatny jest nam raport BIK, w którym zapisana jest cała nasza historia kredytowa.

Czytaj więcej „W jaki sposób uzyskać informację o sobie z BIK bezpłatnie?”

Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?

Nie, KRD i BIK nie są tożsamymi instytucjami i tak naprawdę każda z nich ma inny cel. BIK i KRD zbierają informacje dotyczące danych kredytowych, jednak KRD odnosi się wyłącznie do negatywnej historii, a BIK gromadzi wszelkie dane, również dotyczące systematycznej spłaty zobowiązań względem banków czy SKOKów. Takie informacje niekiedy mogą przemawiać na naszą korzyść, ponieważ udowadniamy przyszłemu kredytodawcy, że jesteśmy wiarygodnymi klientami.

Wiele osób odpowiada sobie na pytanie, czy spóźnienie w regulowaniu rachunków skutkuje wpisem do KRD. Rejestracja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zalegamy dłuższy czas (po wcześniejszym zignorowaniu ponaglenia o zapłatę), a kwota wyniesie powyżej 200 zł.

Czytaj więcej „Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?”