Blog

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to swego rodzaju droga wyjścia dla każdego dłużnika, który nie jest w stanie poradzić sobie ze spłacaniem zobowiązań finansowych. Jak zatem złożyć wniosek i oficjalnie ogłosić upadłość konsumencką? Jakie dokumenty są potrzebne przy upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to innymi słowy możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy także mieć na uwadze, iż upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie osoby przebywające lub zamieszkałe na terenie Polski.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Oto kilka wskazówek dla każdego, kto zastanawia się jak ogłosić upadłość konsumencką oraz jakie dokumenty są przy tym wymagane:

Czytaj więcej „Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?”

Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mimo iż jest rozwiązaniem ostatecznym, pozwala skutecznie pozbyć się długów. Jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie od nowa, z czystym kontem i bez długów. Mimo, iż wiele osób boi się terminu upadłość konsumencka, zakładając że zostaną wyrzuceni na bruk, w praktyce wygląd to zupełnie inaczej i jest to najlepszy sposób na rozwiązanie problemów z męczącymi długami i można rozpocząć nowy start.

Zatem co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej „Co to jest upadłość konsumencka?”

Co oznacza upadłość konsumencka?

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które popadły w nadmierne zadłużenie mogą ratować się składając przed Sądem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zastanówmy się co oznacza upadłość konsumencka w praktyce.

Upadłość konsumencka szansą na uregulowanie swoich długów

Wbrew pozorom upadłość konsumencka nie jest jednorazowym umorzeniem całości długów. Wręcz przeciwnie, jest to sposób na spłatę długów, zachowując jednocześnie możliwości do spełniania podstawowych potrzeb bytowych osoby fizycznej.

Czytaj więcej „Co oznacza upadłość konsumencka?”

Upadłość konsumencka – warunki

Nadmierne, przekraczające możliwości spłaty zadłużenie jest problemem, które może dotknąć każdego. W celu pomocy osobom, które z przyczyn niezależnych od siebie nie są w stanie spłacić swoich długów powstała instytucja upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Aby jednak móc starać się o orzeczenie upadłości konsumenckiej przez Sąd należy spełnić szereg wymagań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Czytaj więcej „Upadłość konsumencka – warunki”

Upadłość konsumencka – co daje i na czym polega?

Od kwietnia 2009 roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są w stanie spłacić swoich długów mają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Prawo to przysługuje każdemu raz na dziesięć lat. Co daje upadłość konsumencka i na czym polega?

Czytaj więcej „Upadłość konsumencka – co daje i na czym polega?”

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Czasami zdarzają się sytuacje, z których pozornie nie ma wyjścia. Jedną z nich może być bez wątpienia niewypłacalność osoby fizycznej. Jest to sytuacja, w której z różnych przyczyn osoba fizyczna nie może regulować swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest ściśle powiązana z terminem niewypłacalności, który został zdefiniowany przez prawo upadłościowe. W myśl przepisów prawa niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie jest zdolny do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, przy czym utrata tej zdolności trwa przynajmniej trzy miesiące. Upadłość majątkowa osoby fizycznej ma miejsce, gdy niewypłacalność nie powstała w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o upadłość.

Czytaj więcej „Upadłość konsumencka osób fizycznych”

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy, kto kiedykolwiek starał się o kredyt bankowy, spotkał się z pojęciem zdolność kredytowa. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ona tak ważna w relacjach z bankami.

Zajmijmy się zatem tym jakże fundamentalnym pytaniem – zdolność kredytowa, co to jest?

Czytaj więcej „Czym jest zdolność kredytowa?”

W jaki sposób uzyskać informację o sobie z BIK bezpłatnie?

Żyjemy w świecie, w którym wielu z nas ubiega się o różnego rodzaju większe bądź mniejsze kredyty. Zanim jednak na nasze konto spłynie wymarzona suma, musimy potwierdzić, że jesteśmy zdolni spłacić kwotę, o którą się ubiegamy. W tym celu przydatny jest nam raport BIK, w którym zapisana jest cała nasza historia kredytowa.

Czytaj więcej „W jaki sposób uzyskać informację o sobie z BIK bezpłatnie?”

Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?

Nie, KRD i BIK nie są tożsamymi instytucjami i tak naprawdę każda z nich ma inny cel. BIK i KRD zbierają informacje dotyczące danych kredytowych, jednak KRD odnosi się wyłącznie do negatywnej historii, a BIK gromadzi wszelkie dane, również dotyczące systematycznej spłaty zobowiązań względem banków czy SKOKów. Takie informacje niekiedy mogą przemawiać na naszą korzyść, ponieważ udowadniamy przyszłemu kredytodawcy, że jesteśmy wiarygodnymi klientami.

Wiele osób odpowiada sobie na pytanie, czy spóźnienie w regulowaniu rachunków skutkuje wpisem do KRD. Rejestracja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zalegamy dłuższy czas (po wcześniejszym zignorowaniu ponaglenia o zapłatę), a kwota wyniesie powyżej 200 zł.

Czytaj więcej „Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?”