Blog

Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?

Nie, KRD i BIK nie są tożsamymi instytucjami i tak naprawdę każda z nich ma inny cel. BIK i KRD zbierają informacje dotyczące danych kredytowych, jednak KRD odnosi się wyłącznie do negatywnej historii, a BIK gromadzi wszelkie dane, również dotyczące systematycznej spłaty zobowiązań względem banków czy SKOKów. Takie informacje niekiedy mogą przemawiać na naszą korzyść, ponieważ udowadniamy przyszłemu kredytodawcy, że jesteśmy wiarygodnymi klientami.

Wiele osób odpowiada sobie na pytanie, czy spóźnienie w regulowaniu rachunków skutkuje wpisem do KRD. Rejestracja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zalegamy dłuższy czas (po wcześniejszym zignorowaniu ponaglenia o zapłatę), a kwota wyniesie powyżej 200 zł.

Czytaj więcej „Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?”

Czy to dobrze, że nie ma mnie w BIK?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest ona uzależniona od indywidualnego przypadku.

Jeśli Twoja historia w BIK jest pozytywna, a więc wszystkie zobowiązania i pożyczki spłacano terminowo lub przedterminowo, przetwarzanie takiej informacji działa na naszą korzyść. A to dlatego, że będziesz wiarygodnym klientem dla banków.

Dzięki pozytywnej historii kredytowej jesteś już zweryfikowany, co jest cenną informacją. Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań stawia Cię w dobrym świetle. Bank zyskuje pewność, że również kolejną pożyczkę spłacisz bez opóźnień.

Czytaj więcej „Czy to dobrze, że nie ma mnie w BIK?”

Ile kosztuje raport z bazy BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, zbiera dane dotyczące każdego kredytobiorcy.

Jeśli uruchamiasz kartę kredytową czy limit na swoim koncie, wszelkie informacje o zaciągniętych pożyczkach zbierane są przez odpowiednie organy.

Nie zawsze działa to na naszą korzyść. W niektórych przypadkach może pokazywać, że wszystkie raty spłacaliśmy terminowo lub przed czasem, co potwierdza naszą wiarygodność na przyszłość, ale zdarzają się sytuacje, w których nasza historia jest niekorzystna. Wtedy znacznie trudniej ubiegać się o kredyt, szczególnie większy, np. na mieszkanie. Nie wszyscy wiedzą jednak, że takie dane można usunąć.

Czytaj więcej „Ile kosztuje raport z bazy BIK?”

W jaki sposób sprawdzić siebie w BIK?

Każdy bank, zanim udzieli Ci kredytu, na pewno skorzysta z pomocy Biura Informacji Kredytowej, aby poznać Ciebie od strony regularności spłaty zobowiązań. Uprzedzając zatem ruch banków, warto samemu zaznajomić się z informacją na temat własnej osoby umieszczonej w BIK.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Oto kilka porad.

BIK – jak sprawdzić siebie w systemie?

Sprawdzenia siebie w BIK można dokonać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o raport BIK bezpośrednio w Biurze Informacji Krajowej w Warszawie. Wniosek taki możesz złożyć osobiście, załączając do niego potwierdzenie opłaty, a  następnie odebrać go osobiście lub na podany przez Ciebie adres. Są jeszcze inne metody, które mówią o tym, jak sprawdzić BIK na własną rękę.

Czytaj więcej „W jaki sposób sprawdzić siebie w BIK?”

Usunięcie informacji z BIK-u

Jeśli czytasz ten artykuł to zapewne borykasz się z problemem wpisu w BIK tj. Biurze Informacji Kredytowej lub z jego usunięciem.

Każdy kto zaciągnął kredyt, pożyczkę w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej współpracującej z BIK, powinien mieć świadomość, że jego dane automatycznie zostają wpisane do rejestru BIK co do kwoty pobranego kredytu, okresu na jaki został zaciągnięty czy regularności spłaty.

W ten sposób można sprawdzić wiarygodność osoby, która ubiega się o kredyt oraz przeanalizować jej dotychczasowe wywiązywanie się z deklaracji finansowych. Jednocześnie, gdy jesteś w gronie osób wpisanych do BIK, nie musisz obawiać się, że Twoje dane będą dostępne dla niepowołanych do tego osób.

Czytaj więcej „Usunięcie informacji z BIK-u”