Co oznacza upadłość konsumencka?

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które popadły w nadmierne zadłużenie mogą ratować się składając przed Sądem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zastanówmy się co oznacza upadłość konsumencka w praktyce.

Upadłość konsumencka szansą na uregulowanie swoich długów

Wbrew pozorom upadłość konsumencka nie jest jednorazowym umorzeniem całości długów. Wręcz przeciwnie, jest to sposób na spłatę długów, zachowując jednocześnie możliwości do spełniania podstawowych potrzeb bytowych osoby fizycznej.

Co oznacza zatem upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe wszczęte przez dłużnika lub wierzycieli mające na celu umożliwienie dłużnikowi spłatę swoich zobowiązań.

Dłużnik może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezależnie od wysokości zadłużenia, jednak aby tak się stało muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

  • Zadłużenie nie powstało z winy dłużnika, a na skutek sytuacji niezależnych od niego, np. sytuacje losowe, niezawiniona utrata pracy, krach na rynku etc.
  • Zadłużenie musi być na tyle wysokie, aby dłużnik mógł zostać określony jako niewypłacalny, co w praktyce oznacza, dłużnik przez co najmniej trzy miesiące jest niezdolny do wykonywania zobowiązań pieniężnych.

Wnioski o upadłość konsumencką rozpatrywane są przez sądy rejonowe, a dokładniej ich wydziały gospodarcze. Procedura podzielona jest na trzy etapy, które wykonane zgodnie z nakazami Sądu umożliwiają uzyskanie umorzenia części zadłużenia. Co oznacza upadłość konsumencka w praktyce? Jest to spieniężenie majątku dłużnika w celu pokrycia roszczeń wierzycieli. Oczywiście dłużnik nie pozostanie bez dachu nad głową i środków do życia. Ustawa przewiduje pozostawienie upadłemu niezbędnych do życia środków. Procedura upadłości konsumenckiej umożliwia również łatwiejsze porozumienie z wierzycielami. Ustalony przez Sąd w ramach postępowania plan spłat określa również, jaka część zadłużenia zostanie umorzona po wykonaniu planu. Jeśli więc wpadłeś w niebezpieczną spiralę długów i nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań, warto przemyśleć czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

 

Zainteresowany tematyką upadłości konsumenckiej? Sprawdź również:

Dodaj komentarz