Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?

Nie, KRD i BIK nie są tożsamymi instytucjami i tak naprawdę każda z nich ma inny cel. BIK i KRD zbierają informacje dotyczące danych kredytowych, jednak KRD odnosi się wyłącznie do negatywnej historii, a BIK gromadzi wszelkie dane, również dotyczące systematycznej spłaty zobowiązań względem banków czy SKOKów. Takie informacje niekiedy mogą przemawiać na naszą korzyść, ponieważ udowadniamy przyszłemu kredytodawcy, że jesteśmy wiarygodnymi klientami.

Wiele osób odpowiada sobie na pytanie, czy spóźnienie w regulowaniu rachunków skutkuje wpisem do KRD. Rejestracja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zalegamy dłuższy czas (po wcześniejszym zignorowaniu ponaglenia o zapłatę), a kwota wyniesie powyżej 200 zł.

Krajowy Rejestr Dłużników a BIK

Podstawowe pytanie stawiane przez przyszłych kredytobiorców brzmi: czy jestem w KRD. Jeśli tak, większość z nas zastanawia się, jak usunąć wpis w KRD. Przede wszystkim warto mieć na uwadze sytuacje, w których jest to możliwe. Jeśli dług został nam bezprawnie przypisany lub nastąpiła pomyłka, każdy ma prawo wnieść żądanie usunięcia wpisu pod rygorem zgłoszenia sprawy odpowiednim organom ścigania. Taki wniosek rozpatrywany jest w terminie 21 dni. Warto przy tym pamiętać, że wgląd do KRD mają niemal wszyscy, natomiast informacje zawarte w BIK-u udostępniane są wyłącznie bankom i niektórym instytucjom.

BIK – uciążliwa instytucja czy dane przemawiające na Twoją korzyść?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, w której banki, SKOKi oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów gromadzą, przetwarzają oraz udostępniają dane na temat Twojej historii kredytowej. Zatem jeśli swoje zobowiązania wobec banków wypełniasz sumiennie, bez opóźnień to będziesz miał pozytywną historię kredytową i na pewno będzie to działało na Twoją korzyść przy chęci wzięcia kredytu. W sytuacji odwrotnej i braku systematycznego regulowania swoich zobowiązań, będziesz miał niestety negatywną historię kredytową, co na pewno utrudni, a nawet może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu czy np. karty kredytowej. Aby usunąć swoją negatywną historię w BIK-u musi albo upłynąć określony czas, sięgający nawet 5 lat od ostatecznej spłaty kredytu, który nie został uregulowany w terminie albo w sytuacji kiedy bank nie spełnił wymogów formalnych przy dokonaniu wpisu, o czym mówi się rzadziej, a warto o tym pamiętać.

Wpis w KRD – kto może figurować na liście?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA zwany popularnie KRD jest jedną z największych instytucji, która gromadzi i udziela informacji na temat sytuacji finansowej konsumentów i firm. Aby wpisać osobę czy też firmę do KRD przede wszystkim należy udokumentować, iż faktycznie dana osoba jest dłużnikiem, a Ty jesteś wierzycielem i spełnić określone warunki, chociażby jak to, że łączna kwota wymaganych zobowiązań wynosi 200 zł oraz upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela listu poleconego, w którym wezwał dłużnika do ponownej zapłaty i zawarł przy tym ostrzeżenie, że w razie braku zapłaty, złoży wniosek o wpis dłużnika do KRD. Tym samym do tego rejestru każdy z nas może wpisać dłużnika, jak i on sam może w nim figurować, przy czym KRD pobiera odpowiednie opłaty za swoje usługi.

Kto ma dostęp do danych KRD?

Czy wpis w KRD jest w ogóle uciążliwy? Przeważnie tak, ponieważ kontrahenci mogą sprawdzić firmę, z którą mają podpisać umowę czy jest wpisana do KRD, również Ty jako konsument możesz zostać sprawdzony, czy widniejesz w KRD i w razie takiego wpisu w KRD może nie dojść do zawarcia umowy z Tobą. Czy jest skuteczny? Z własnego doświadczenia wiem, że faktycznie na kontrahentów, szczególnie firmy, które startują w przetargach działa to mobilizująco, aby zapłacić wierzycielowi.

 

Dodaj komentarz