Koronawirus – tarcza antykryzysowa

Koronawirus spowodował, że nastał ciężki czas dla nas wszystkich.

Nie chodzi tylko o izolację w domu, bo to mimo, że trudne, jest konieczne dla zachowania zdrowia każdego z nas. Wielkimi krokami nachodzi jednak załamanie gospodarki.

Dzisiaj, kiedy piszę ten artykuł, jest 28 marca 2020 r. i od kilku dni dochodzą mnie sygnały od klientów, że już jest źle, a zapewne będzie jeszcze gorzej.

Jak ratować firmę?

Pojawiają się pytania: co mogę zrobić? jak ratować firmę? co państwo zapewnia przedsiębiorcom? czy pracownicy podlegają ochronie? czy pracodawca może mnie zwolnić z pracy?

Przedsiębiorcy ponoszą stałe koszty prowadzonej działalności. Płacą wynagrodzenia pracownikom, czynsze, leasingi, opłaty za media, ZUS, VAT, PIT, CIT, a już dziś widać, że przychody spadają w bardzo dużym tempie, a niektóre branże nie osiągają ich w ogóle.

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców i mikro firm

W tarczy antykryzysowej, która jest obecnie przyjmowana przez parlament przewidziano szereg rozwiązań mających ratować gospodarkę w czasie pandemii koronawirusa. Nie są to może rozwiązania idealne, które mogą pomóc wszystkim, ale warto skorzystać chociaż z tego, co będzie możliwe. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta będzie można m.in.:

  • starać się o zwolnienie z płatności składek ZUS, albo o zawieszenie płatności składek ZUS na okres 3 miesięcy, przy czym rodzaj pomocy ma być uzależniony od osiągniętego w lutym 2020 roku przychodu,
  • wnioskować, aby Państwo przejęło płatność składek ZUS za pracowników w firmach, w których zatrudnionych jest nie więcej niż 9 pracowników.

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Oprócz zawieszenia lub zwolnienia ze składek ZUS, tarcza antykryzysowa przewiduje dla osób samozatrudnionych tzw. świadczenie postojowe. Będzie to kwota 2080 zł, która ma być nieoskładkowana i nieopodatkowana, ale warunkiem uzyskania świadczenia jest spadek przychodu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. O świadczenie postojowe będą mogły się starać również osoby zatrudnione na umowę zlecenia i umowę o dzieło.

Niestety, poważnym ograniczeniem jest warunek, że o większość tych świadczeń i pomocy będą mogli starać się tylko ci przedsiębiorcy, których przychód w lutym nie przekroczył 15.681 zł.

Co mogą zrobić przedsiębiorcy i inne podmioty, które nie spełniają powyższych wymogów?

Niezależenie od tarczy antykryzysowej, w obecnych trudnych czasach, każdy przedsiębiorca, który odczuwa skutki finansowe pandemii koronawirusa, może starać się o odroczenie płatności składek ZUS oraz podatków (w tym VAT, PIT) i opłat lokalnych, odroczenie/zawieszenie płatności rat leasingowych, rat kredytów oraz odroczenie innych zobowiązań.

Według zapowiedzi rządu przepisy tarczy antykryzysowej mają wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r.

Żeby otrzymać zwolnienie z ZUS i innych należności trzeba złożyć wniosek

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że samo wejście w życie przepisów nie rozwiąże problemu, gdyż żeby można było uzyskać zwolnienie, czy odroczenie płatności zobowiązań, należy złożyć wnioski do stosownych instytucji. Można zrobić to osobiście, albo przez pełnomocnika.

Dodaj komentarz