Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?

Nie, KRD i BIK nie są tożsamymi instytucjami i tak naprawdę każda z nich ma inny cel. BIK i KRD zbierają informacje dotyczące danych kredytowych, jednak KRD odnosi się wyłącznie do negatywnej historii, a BIK gromadzi wszelkie dane, również dotyczące systematycznej spłaty zobowiązań względem banków czy SKOKów. Takie informacje niekiedy mogą przemawiać na naszą korzyść, ponieważ udowadniamy przyszłemu kredytodawcy, że jesteśmy wiarygodnymi klientami.

Wiele osób odpowiada sobie na pytanie, czy spóźnienie w regulowaniu rachunków skutkuje wpisem do KRD. Rejestracja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zalegamy dłuższy czas (po wcześniejszym zignorowaniu ponaglenia o zapłatę), a kwota wyniesie powyżej 200 zł.

Czytaj więcej „Czy KRD i BIK to ta sama instytucja?”