Upadłość konsumencka – warunki

Nadmierne, przekraczające możliwości spłaty zadłużenie jest problemem, które może dotknąć każdego. W celu pomocy osobom, które z przyczyn niezależnych od siebie nie są w stanie spłacić swoich długów powstała instytucja upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Aby jednak móc starać się o orzeczenie upadłości konsumenckiej przez Sąd należy spełnić szereg wymagań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Upadłość konsumencka – warunki konieczne

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich i wymaga spełnienia następujących warunków:

  • Twoje miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce,
  • Istotnym warunkiem upadłości konsumenckiej jest nieprowadzenie działalności gospodarczej lub zakończenie prowadzenia działalności
  • Możesz udowodnić i poświadczyć swoją niewypłacalność.
  • Niezbędnym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest udowodnienie, że brak wypłacalności nie wynika z Twojej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  • Sąd zweryfikuje wszystkie Twoje działania związane ze spłatą wierzytelności. Zatem jeśli dopuściłeś się czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli, np. przekazałeś jako darowiznę nieruchomości na rzecz osób bliskich w celu uniknięcia jej spieniężenia, Twój wniosek zostanie odrzucony.

Jak widać, warunki orzeczenia upadłości konsumenckiej są precyzyjne i weryfikowalne. Dlatego też warto dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie i w terminie spłacać wszystkie swoje zobowiązania. Jeżeli jednak nie jesteś tego w stanie dokonać i spełniasz warunki upadłości konsumenckiej, warto rozpocząć postępowanie w tej sprawie i postarać się o oddłużenie przed Sądem.

 

Zainteresowany tematyką upadłości konsumenckiej? Sprawdź również:

Dodaj komentarz