Usunięcie informacji z BIK-u

Jeśli czytasz ten artykuł to zapewne borykasz się z problemem wpisu w BIK tj. Biurze Informacji Kredytowej lub z jego usunięciem.

Każdy kto zaciągnął kredyt, pożyczkę w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej współpracującej z BIK, powinien mieć świadomość, że jego dane automatycznie zostają wpisane do rejestru BIK co do kwoty pobranego kredytu, okresu na jaki został zaciągnięty czy regularności spłaty.

W ten sposób można sprawdzić wiarygodność osoby, która ubiega się o kredyt oraz przeanalizować jej dotychczasowe wywiązywanie się z deklaracji finansowych. Jednocześnie, gdy jesteś w gronie osób wpisanych do BIK, nie musisz obawiać się, że Twoje dane będą dostępne dla niepowołanych do tego osób.

Jeśli regularnie spłacasz swoje zobowiązania kredytowe to dane zawarte w BIK-u są widoczne dla innych banków tylko wtedy, jeśli wyrażasz na to zgodę. Jednak zapewne nie czytałbyś tego artykułu, gdyby chodziło o wpis pozytywny, bo dobra historia kredytowa wiąże się tylko z korzyściami. Jak zatem usunąć się z BIKu, jeśli dane tam zawarte nie są dla nas korzystne?

Wykreślenie z BIKu – kiedy warto to zrobić?

Obecność Twoich danych w systemie BIK nie zawsze stanowi powód do obawy, ponieważ to standardowa procedura towarzysząca procesom kredytowym.

Problem pojawia się wtedy, jeśli swoich zobowiązań nie regulujesz w terminie i automatycznie budujesz sobie negatywną historię kredytową. Wtedy taki negatywny wpis w BIK dokonywany jest bez względu na to czy wyraziłeś na to zgodę czy też nie. Nawet po spłacie zobowiązań kredytowych taki negatywny wpis w BIK potrafi ciągnąć się latami i często jest to przeszkodą do zaciągnięcia kolejnego kredytu. Warto zatem zadbać o wykreślenie z BIKu, aby w przyszłości nie mieć problemów z zawarciem umowy o pożyczkę czy nowy kredyt. Brak adnotacji na temat Twoich nieregularnych spłat z pewnością ułatwi niejedną formalność finansową.

Kiedy zatem można usunąć negatywny wpis w BIK?

Jeśli zastanawiasz się jak wypisać się z BIKu powinieneś mieć świadomość, że proces ten wymaga upłynięcia określonej ilości czasu. Generalnie możliwość wykreślenia z BIK następuje po 5 latach od daty wygaśnięcia zobowiązania finansowego. To znaczy, że jeśli mimo problemów ze spłatą kredytu, w końcu spłaciłeś kredyt to negatywna historia kredytowa zostanie usunięta po 5 latach od ostatecznej spłaty. Długo prawda? Przez ten czas możesz mieć zasadniczy problem z podjęciem kolejnej pożyczki, ponieważ ciążąca na Twoim koncie opinia będzie wciąż widoczna dla banków.

Jak przyspieszyć wykreślenie z BIKu?

Nie jesteś skazany na oczekiwanie długiego okresu wygaśnięcia Twoich danych w systemie BIK. Istnieje możliwość wykreślenia z BIK jeśli pojawiły się nieprawidłowości przy jego dokonaniu, czyli nie zostały dochowane formalności np. terminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane ujawniane w BIK bez Twojej zgody (tak jak w przypadku negatywnego wpisu) po wygaśnięciu umowy, czyli przykładowo po spłacie kredytu, mogą być przetwarzane wtedy, kiedy w trakcie spłaty kredytu byłeś opóźniony z zapłatą raty co najmniej 60 dni. Następnie po upływie tego czasu, bank pisemnie poinformował Cię, że będzie przetwarzał Twoje dane bez Twojej zgody w BIK, wyznaczając Ci kolejne 30 dni na spłatę. Jeśli zatem po spłacie kredytu, mimo wszystko dalej widniejesz w BIK, nie nastąpiło wykreślenie i Twoja negatywna historia kredytowa będzie widoczna jeszcze przez 5 lat, warto sprawdzić czy bank nie popełnił błędów przy dokonywaniu wpisu.

Dzięki właśnie błędom banku, udało mi się wykreślić w BIK negatywną historię kredytową klientów i praktycznie w szybkim tempie byli odblokowani i mogli wziąć nowy kredyt.

Czy jest to łatwo zrobić? Nie

Czy w każdej sytuacji można tak zrobić? Nie

Czy warto? Tu już odpowiedź na to pytanie zostawiam Tobie.

 

Dodaj komentarz